• slider image 637
  • slider image 639
  • slider image 641
  • slider image 643
  • slider image 645
:::
La Toron 丁仔漏部落踏查
La Toron 丁仔漏部落踏查
3232019-09-17 09:19:42
:::查單字

成語隨時背 成語隨時背

ㄇㄚ ˇ ˇ ㄊㄨ ˊ ㄓㄤ ˇ
馬齒隨著年歲而增多,比喻年齡。徒長用以謙稱自己只是年齡增多,但學問沒有長進,事業無成。
more...

隨機小語

只要能培一朵花,就不妨做做會朽的腐草。

魯迅