• slider image 637
  • slider image 639
  • slider image 641
  • slider image 643
  • slider image 645
:::
注意 訪客 - 教務 | 2019-02-21 | 人氣:1834
連結網址如下:
(一) 電子書下載點:
1、 校園安全篇:https://tinyurl.com/y7eahq5z
2、 一氧化碳中毒篇:https://tinyurl.com/y7yelaby
(二) 動畫影片下載點:
1、 校園安全篇:https://www.youtube.com/watch?v=EV4NY8yv_uY
2、 一氧化碳中毒篇:https://www.youtube.com/watch?v=7jr2t95gh8A
:::查單字

成語隨時背 成語隨時背

ㄖㄣ ˊ    ㄐㄧ ˇ ㄅㄞ ˇ
別人一學就會的事,自己就用百倍的努力做到。用以勉人力學,勤能補拙。
more...

隨機小語

不必告訴我你讀過什麼書,從你的言談我就可以察知。

愛默生(美國)