• slider image 637
  • slider image 639
  • slider image 641
  • slider image 643
  • slider image 645
:::

課程架構

Cilangasan實驗學校 / 2019-09-06 / 人氣: 2868

參、課程架構~滾動式修正的歷程

課程架構

:::查單字

成語隨時背 成語隨時背

ㄑㄩ       ㄖㄨㄛ ˋ ˋ
趨附於他的人像成群的野鴨一樣,比喻眾人爭相追逐某項事物。多用於貶義。 (鶩,野鴨)
more...

隨機小語

Work hard. Be nice.

KIPP