• slider image 637
  • slider image 639
  • slider image 641
  • slider image 643
  • slider image 645
:::
注意 訪客 - 教務 | 2019-02-21 | 點閱數: 2110
連結網址如下:
(一) 電子書下載點:
1、 校園安全篇:https://tinyurl.com/y7eahq5z
2、 一氧化碳中毒篇:https://tinyurl.com/y7yelaby
(二) 動畫影片下載點:
1、 校園安全篇:https://www.youtube.com/watch?v=EV4NY8yv_uY
2、 一氧化碳中毒篇:https://www.youtube.com/watch?v=7jr2t95gh8A
:::查單字

成語隨時背 成語隨時背

ㄊㄧ ˊ ㄍㄤ    ㄑㄧㄝ ˋ ㄌㄧㄥ ˇ
綱,魚網上的總繩;挈,提起。全句是說「提起魚網的總繩,提起衣服的領子。」比喻抓住事理的重點。

隨機小語

偉大人物最明顯的標誌,就是他堅強的意志。

愛迪生