• slider image 637
  • slider image 639
  • slider image 641
  • slider image 643
  • slider image 645
:::

Photo

Back

https://www.fbps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2018_09_04/297_IMG20180904151719.jpg

https://www.fbps.hlc.edu.tw/uploads/tadgallery/2018_09_04/297_IMG20180904151719.jpg
Next
:::查單字

成語隨時背 成語隨時背

ㄎㄡ ˇ ㄅㄟ    ㄗㄞ ˋ ㄉㄠ ˋ
眾人稱頌的話語,就像刻在記功碑上一樣,到處流傳。比喻廣受好評。同「有口皆碑」

隨機小語

貧者因書而富,富者因書而貴。

王安石(宋)